Współpracujemy

WSPÓŁPRACUJEMY

Kościół Boży w Chrystusie

http://kbwch.pl

Kościół Boży w Chrystusie w Zielonej Górze

http://bezscian.pl/

Zbór w Świdnicy

http://nextgeneration.swidnica.pl/

Ze zborem z Berlina Jesus Miracle Harvest Church Int.

http://www.jmhci.org/web/

Chrześcijański ośrodek dla osób uzależnionych „Nowa Nadzieja”

http://www.nowanadzieja.pl/

JERUSALEM, ISRAEL
FATHER’S PRAYER HOUSE
Jerusalem, Israel

http://jerusalemprayercenter.com/

AMBASSADORS TO THE NATIONS MINISTRIES
Xavier and Esther Gadpaille
New York City, USA

http://www.ambassadorstothenations.com/Home_-_New.html

FREEDOM MINISTRIES INTERNATIONAL
New York City, USA

http://www.hofeshministries.com/index-3.html

FREEDOM HOUSE BETH HOFESH
Brooklyn, NY USA
Rev. Igor and Teresa Ashkinazi

THE FAMILY PRAYER CENTER
Tulsa, OK USA
Dave Roberson Ministries

http://daveroberson.org/index.aspx

JERUSALEM CONGREGATION
Pastor Andreas Bauer
Berlin, Germany

STUFTUNG FUR WELTMISSION
Pastor J.Christoph Tiedeke
Berlin, Germany