W co wierzymy

Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i wierzymy:

Biblia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

Trójjedyny Bóg

Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zbawienie

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków.

Chrzest w wodzie

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoja wiarę w Niego.


Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem – darem od Boga dla każdego wierzącego.


Kościół

Wszyscy wierzący w Pana Jezusa są powołani do jedności w Duchu i stanowią Jego jeden Kościół.

Zmartwychwstanie

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną – zbawieni do życia wiecznego, zgubieni zaś na wieczne potępienie.

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Mr 16, 16-18