Kim jesteśmy

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy chrześcijanami. Wierzącymi Bogu z całego serca, pokładającymi w Nim zaufanie.

Śmierć Chrystusa na krzyżu, która dokonała się 2000 lat temu ma dla nas olbrzymie znaczenie. To On, zamiast każdego z nas, poniósł karę za każdy grzech, błąd, słabość. Sami nie dalibyśmy rady zasłużyć na Bożą przychylność, bo nikt o własnych siłach nie jest w stanie otrzymać Zbawienia.

Jak mówi Słowo Boże: „Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby ten kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wiecznie” (Ew. Jana 3:16). Jezus wykonał wszystko, co było konieczne dla naszego Zbawienia. To jest najwspanialsza dobra nowina – ewangelia właśnie.

Prawdą w naszym życiu jest każde słowo zapisane w Piśmie Świętym. Czytamy je, poznajemy, uczymy się z niego. Doświadczamy Boga w codziennym życiu. Kiedy się modlimy, wysłuchuje nas. Powierzamy Mu nasze troski, kłopoty. Żyjemy na co dzień wiarą w Pana, nie tylko w niedzielę. Są wśród nas osoby uwolnione od nałogów, chorób: alkoholu, tytoniu, przeklinania, nienawiści, depresji, złości, gniewu, poczucia bezsensu życia…

On jest naszym Panem i zbawicielem, naszą wolnością, nadzieją, pokojem, radością, siłą, odpocznieniem, schronieniem…

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Izaj. 55,6

Formalnie jesteśmy  zborem Kościoła Bożego w Chrystusie.

Liderzy Kościoła:

Pastor Gregory Furman

 

 

Starszy zboru Piotr Kowalczyk

Starszy zboru Lucjan Musiał

Starszy zboru Andrzej Księżyk

Lider Kościoła Dziecięcego Agata Furman

Lider Uwielbienia Julia Kulik