Kazania w Domu Wolności (audio)

Biblia

https://www.youtube.com/watch?v=PBCUCoUg1yM