Kazania w Domu Wolności (video)

The Word of God in the heart, mind and mouth (Słowo Boże w sercu, umysle i na ustach) – Gregory Furman  – 29.01.2017