Spotkanie Kościoła

Zbawienie to jedno z najważniejszych pojęć w chrześcijaństwie, które oznacza uwolnienie człowieka od grzechu i jego skutków, a także przyjęcie go do wspólnoty z Bogiem. Zbawienie jest darem Bożej łaski, który nie zależy od uczynków ludzkich, ale od wiary w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Zbawienie jest również procesem, który trwa przez całe życie wiernego, który ma się uświęcać i wzrastać w miłości do Boga i bliźniego. Zbawienie jest także nadzieją na pełne i wieczne zjednoczenie z Bogiem w niebie, gdzie nie będzie już bólu, cierpienia ani śmierci.

Zbawienie jest tematem, który poruszany jest w wielu miejscach Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Niektóre z najbardziej znanych wersetów o zbawieniu to:

  • „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16)
  • „Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg Go wskrzesił z martwych, zbawiony będziesz” (Rz 10,9)
  • „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was; jest to dar Boży, a nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef 2,8-9)
  • „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Zbawienie jest więc nie tylko kwestią indywidualnej decyzji o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ale także kwestią wspólnotowej, która wymaga bycia częścią Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa i narzędziem Jego zbawczej misji. Zbawienie jest także nie tylko kwestią przeszłości, która dotyczy przebaczenia grzechów, ale także kwestią teraźniejszości, która dotyczy wzrostu w łasce, i kwestią przyszłości, która dotyczy oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa i Jego królestwa. Zbawienie jest więc wielowymiarową i dynamiczną rzeczywistością, która obejmuje całą historię zbawienia i całe życie chrześcijanina.

O Dom-Wolnosci

Jesteśmy chrześcijanami. Wierzącymi Bogu z całego serca, pokładającymi w Nim zaufanie. Prawdą w naszym życiu jest każde słowo zapisane w Piśmie Świętym. Czytamy je, poznajemy, uczymy się z niego. Doświadczamy Boga w codziennym życiu. Kiedy się modlimy, wysłuchuje nas. Powierzamy Mu nasze troski, kłopoty. Żyjemy na co dzień wiarą w Pana, nie tylko w niedzielę. Są wśród nas osoby uwolnione od nałogów, chorób: alkoholu, tytoniu, przeklinania, nienawiści, depresji, złości, gniewu, poczucia bezsensu życia… On jest naszym Panem i zbawicielem, naszą wolnością, nadzieją, pokojem, radością, siłą, odpocznieniem, schronieniem… Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *