Home > Bez kategorii > Rozważanie Słowa Bożego 17.30 środa

Tak jak w każdą środę tak i dzisiaj o godzinie 17.30 czytamy Nowy Testament wybrany rozdział i następnie rozważamy go. Każdy z nas jest na różnym poznaniu Słowa Bożego, dlatego dyskusja w większym gronie daje efekty. Oczywiście fundamentem jest Pismo Święte, żadne naginanie pod kątem danej doktryny, denominacji, czy nawet wyznania. Zapraszamy każdą osobę która jest głodna Boga żywego, w świetle tego co powiedział na mistrz Jezus Chrystus – Na początku było Słowo

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*