Home > Bez kategorii > Nabożeństwo 24.02.2019

Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.
Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*