SŁOWO

A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

O Dom-Wolnosci

Jesteśmy chrześcijanami. Wierzącymi Bogu z całego serca, pokładającymi w Nim zaufanie. Prawdą w naszym życiu jest każde słowo zapisane w Piśmie Świętym. Czytamy je, poznajemy, uczymy się z niego. Doświadczamy Boga w codziennym życiu. Kiedy się modlimy, wysłuchuje nas. Powierzamy Mu nasze troski, kłopoty. Żyjemy na co dzień wiarą w Pana, nie tylko w niedzielę. Są wśród nas osoby uwolnione od nałogów, chorób: alkoholu, tytoniu, przeklinania, nienawiści, depresji, złości, gniewu, poczucia bezsensu życia… On jest naszym Panem i zbawicielem, naszą wolnością, nadzieją, pokojem, radością, siłą, odpocznieniem, schronieniem… Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *