Home > Bez kategorii > Wieczerza Pańska

Zapraszamy do kościoła na nabożeństwo, będziemy uczestniczyć w pamiątce wieczerzy Pańskiej. W dniu 2 września o godzinie 10.00

Ewangelia Jana rozdział 6

6:53Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.
6:54Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
6:55Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
6:56Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*