Home > Bez kategorii > Studium Biblijne

Zapraszamy w dniu 8 sierpnia 2018 o godzinie 17.30 na rozważanie Słowa Bożego

3:16Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
3:17Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany
2 Tymoteusza 3.16

All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*