Home > 2018 > sierpień

Studium Biblijne

Zapraszamy w dniu 8 sierpnia 2018 o godzinie 17.30 na rozważanie Słowa Bożego 3:16Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 3:17Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego...