Latest posts

Komunia

Zapraszamy każdą osobę na Wieczerzę Pańską w dniu 5 stycznia 2020 roku. godzina 10.00 Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w...

Coffee Team

Coffee Team w praktyce, Piotr Good Job A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. “When Jesus heard it, he saith unto them,...